Prevod ESRS v slovenščino

Evropska komisija je 31. julija sprejela evropske standarde o trajnostnem poročanju (ESRS oz. ESTP), ki jih bodo uporabljala vsa podjetja, za katera velja direktiva o trajnostnem poročanju podjetij (CSRD). Standardi ESTP so med drugim prevedeni tudi v slovenščino.

Standardi ESTP (oz. ESRS) zajemajo celoten spekter okoljskih, socialnih in upravljavskih vprašanj, vključno s podnebnimi spremembami, biotsko raznovrstnostjo in človekovimi pravicami. Vlagateljem zagotavljajo informacije za razumevanje vpliva podjetij na trajnostni razvoj, hkrati pa vsebinsko upoštevajo razprave z Mednarodnim odborom za trajnostne standarde (ISSB) in Pobudo za globalno poročanje (GRI). Osnovni namen je zagotoviti visoko stopnjo interoperabilnosti med standardi EU in ostalimi globalnimi standardi ter preprečiti nepotrebno dvojno poročanje podjetij.

Zahteve za poročanje se bodo za različna podjetja uvajale postopoma, odvisno od njihove velikosti in kotiranja na borzah, pri Mazarsu pa tako na lokalni kot globalni ravni budno spremljamo dogajanje na področju regulative, ki je še vedno v razvojni fazi.

Uradni prevod ESTP standardov si lahko prenesete spodaj ali ga poiščete na tej povezavi.

Imate dodatna vprašanja? Pošljite nam jih preko kontaktov, ki jih najdete spodaj.

Dokumenti

ESRS-ESTP-Priloga-2-kratice-in-glosar-pojmov.pdf
ESRS-ESTP-standardi-slovenski-prevod.pdf