ESG revizija, poročanje in dajanje zagotovil

Krepitev zaupanja in integriteta

Nefinančno poročanje je za podjetja vse pomembnejše, saj pomaga graditi zaupanje in povečuje verodostojnost. Podjetjem pomaga prikazati, kako so uspešna glede svojega okoljskega in družbenega vpliva, dobavne verige, korporativne raznolikosti in drugih področij trajnostnega razvoja. Ponujamo celovito paleto rešitev za ESG poročanje, ki vam bodo pomagale predstaviti vašo zgodbo na smiseln in verodostojen način.

Naš pristop

Podjetja danes posvečajo več pozornosti nefinančnemu poročanju kot odziv na nove predpise in zahteve interesnih skupin. Nefinančno poročanje prinaša jasne koristi - podjetjem omogoča, da pokažejo svoje trajnostne dosežke in dajo potrdilo svojim deležnikom. Poleg tega imajo podjetja, ki dosegajo dobre rezultate pri ključnih trajnostnih kazalnikih, pogosto večjo verjetnost, da bodo dolgoročno dosegala boljše rezultate glede dobičkonosnosti kot njihovi tekmeci.

Ker je postalo nefinančno poročanje v nekaterih državah obvezno, se je povečal poudarek na ESG reviziji in dajanju zagotovil, ki zagotavljajo več zaupanja v verodostojnost poročanja podjetja. Morda boste potrebovali ESG revizijske storitve za poročila o družbeni odgovornosti podjetij, potrjevanje zelenih in socialnih obveznic ali zagotavljanje za poročila o emisijah ogljikovega dioksida.

Pri Mazarsu že dolgo pomagamo organizacijam vseh velikosti pri strukturiranju in izboljšanju njihovega trajnostnega poročanja ali pridobivanju potrebnih certifikatov. Naša usposobljena ekipa vam lahko z uporabo preizkušenih tehnik, trajnostnih konceptov in uveljavljenih smernic pomaga opredeliti pomembne okoljske, družbene in upravljavske teme (ESG svetovanje), ki so pomembne za vaše podjetje.

Medtem ko so nekatere organizacije že prešle na pristop celostnega poročanja, druge še vedno ločeno dokumentirajo svoje nefinančno poročanje. Ne glede na vaše želje bo naša ekipa uskladila svoje delovne metode z vašimi in zagotovila, da bo vaše ESG poročanje najbolj učinkovito. Ves čas se osredotočamo na prilagajanje našega pristopa vašim potrebam in zagotavljanje rešitev, ki vam pomagajo pri doseganju vaših ciljev.

Kako lahko pomagamo

 • povečanje zaupanja v razkritja, povezana z odgovornostjo podjetij in trajnostnimi dejavnostmi
 • obveščanje deležnikov o napredku pri doseganju zastavljenih ciljev
 • zagotoviti vodstvu zaupanje v kakovost predstavljenih informacij
 • določitev in prednostno razvrščanje področij, o katerih bi morali poročati

V sklopu sodelovanja z nami lahko dostopate do naslednji storitev:

 • Certificiranje protikorupcijskega programa
 • Certificiranje sistemov družbene odgovornosti podjetij
 • Pravna in prostovoljna revizija poročil družbene odgovornosti
 • Dajanje zagotovil in revizija poročila o emisijah ogljikovega dioksida
 • Dajanje zagotovil in revizija poročila o človekovih pravicah
 • Revizija skladnosti s predpisi na socialnem področju
 • Revizija dobaviteljev in dobavne verige
 • Certificiranje zelenih obveznic
 • Certificiranje socialnih obveznic