Trajnostne finance

Za preusmeritev v trajnostni svet in izgradnjo uspešne prihodnosti so potrebne vse sile. Ste pripravljeni?

Finančna industrija ima s svojo močjo zagotavljanja sredstev in zmožnostjo ozaveščanja o trajnosti v celotnem gospodarstvu edinstven položaj. Ker se vprašanja trajnostnega razvoja razvijajo, mora finančna industrija zdaj ponovno preučiti svojo strategijo, dejavnosti in naložbe. Da bi bila učinkovita, potrebuje pristop, ki opredeljuje in obvladuje tveganja in priložnosti v celotni vrednostni verigi.

Upravljanje ESG in upravljanje tveganj

Zaradi vse večjega zavedanja, da okoljska, družbena in upravljavska tveganja ogrožajo svetovna gospodarstva in finančne sisteme, morajo finančne institucije poiskati načine in razviti metode za preučevanje in obvladovanje razvijajočih se tveganj. Prav tako je bistvenega pomena oblikovanje strategij, ki izkoriščajo priložnosti, ki jih prinaša prehod v bolj trajnostni svet. Obvladovanje vprašanj trajnostnega razvoja in spremljajoči regulativni odzivi so vir tveganj in priložnosti. Podjetja morajo slednje razumeti, analizirati in kvantificirati, da lahko na podlagi informacij sprejemajo ustrezne odločitve.

Trajnostne naložbe in financiranje

Zaradi spremenjenih pričakovanj trgov in vedenja ter preferenc potrošnikov se od finančnih institucij pričakuje investiranje kapitala na načine, ki upoštevajo potrebo po ohranjanju naravnega okolja in spodbujajo dolgoročne interese družbe. Zato morajo finančne institucije razvijati nove produkte in storitve ter dejavnike ESG vključevati tako v obstoječe kot v nove produkte in storitve. Konkretneje, industrija lahko med drugim zagotovi finančno podporo v obliki kapitala, finančnih storitev in zavarovanj podjetjem in projektom, ki sodelujejo pri krepitvi zmogljivosti prilagajanja in odpornosti na podnebne spremembe ter spodbujanju pravičnejšega sveta.

ESG strategija

Tako kot od vsake poslovne organizacije se tudi od finančnega sektorja pričakuje, da bo čim bolj povečal pozitivne okoljske in družbene vplive svojih dejavnosti in naložb. Sektor lahko svoj cilj doseže z uskladitvijo finančnih praks, kot so dajanje posojil, investiranje ali izdajanje garancij, z mednarodnimi sporazumi in okviri, vključno s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG) in Pariškim podnebnim sporazumom. Ključnega pomena je oblikovanje trdne strategije ESG, opredelitev poti ter določitev jasnih ciljev in namenov. Enako ključnega pomena je določitev prednostnih in dolgoročnih ukrepov ter merjenje in razkrivanje napredka. 

Kako vam lahko pomaga Mazars?

Pri Mazarsu imamo izkušnje s podporo finančnemu sektorju pri obvladovanju zapletenih tveganj, izkoriščanju nastajajočih priložnosti pri prehodu v trajnostno prihodnost, spoštovanju trajnostnih načel in odzivanju na zakonodajna pričakovanja.

Verjamemo, da je naš glavni namen prispevati k stabilnosti in celovitosti finančnega sistema. Podpirati želimo spremembo miselne paradigme v finančnem sektorju in preusmeritev kapitala v financiranje prehoda ter doseganje trajnostne in vključujoče rasti.

Naši strokovnjaki ponujajo edinstveno kombinacijo strokovnega znanja s področja trajnostnega razvoja, upravljanja in obvladovanja tveganj. Naše bogate izkušnje na področju zakonodaje podpirajo stranke od pripravljenosti do izvedbe, ko si prizadevajo za doseganje skladnosti z vse večjimi regulativnimi zahtevami in pričakovanji interesnih skupin.

Podpiramo finančni sektor na poti do:

  • upravljanja glede trajnostnosti in ESG vprašanj
  • prehoda k trajnosti in nevtralnosti
  • financiranja prehoda v bolj trajnostno prihodnost
  • upravljanja tveganj in priložnosti, povezanih z ESG
  • poročanja in razkrivanja v skladu z obveznimi in prostovoljnimi okviri