Strategija in skrbni pregledi

Rešitve za vključevanje trajnosti v vaše poslovne prakse

Podjetja vse pogosteje sprejemajo trajnostne strategije, ki upoštevajo okoljska, družbena in upravljavska vprašanja (ESG) kot del njihovega vsakodnevnega poslovanja. Ker svet posveča vse več pozornosti temu, kako se podjetja vedejo, je nujno imeti učinkovito strategijo. Naša ekipa vam lahko zagotovi nasvete in smernice, potrebne za uvedbo in razvoj trajnostnega okvira.

Trajnostnost hitro postaja ključna sestavina poslovnega programa. V preteklosti je bila trajnostnost povezana predvsem z okoljskimi dejavniki, danes pa zajema celoten spekter vprašanj ESG in po splošnem mnenju vpliva na poslovni izid podjetja in njegov ugled.

Trajnostna strategija je vključitev gospodarskih, okoljskih in družbenih ciljev v vaš poslovni načrt z namenom ustvarjanja dolgoročne vrednosti za vašo organizacijo, vaše deležnike in širšo družbo, hkrati pa ohranjanja in izboljševanja naših naravnih virov za prihodnje generacije. Ker se ozaveščenost o vprašanjih ESG povečuje, si številna podjetja prizadevajo za izvajanje in vključevanje teh načel v svoje poslovanje. Ker ESG zajema široko paleto vprašanj, kot so podnebne spremembe, človekove pravice, varstvo potrošnikov, odnosi z zaposlenimi in odgovorno upravljanje, je pomembno, da se osredotočite na tista, ki so za vašo organizacijo najpomembnejša.

Svoje obsežno znanje o zadevah ESG združujemo s strokovnim znanjem na področju poslovanja, kar vam zagotavlja ustrezno svetovanje in podporo, ki jo potrebujete pri oblikovanju trajnostne strategije. Naša lokalna (in po potrebi regionalna) ekipa črpa strokovno znanje in izkušnje iz vseh Mazarsovih podjetij ter sodeluje kot celota, pri čemer se osredotoča na prilagajanje svojih storitev vašim potrebam.

Z našim sodelovalnim pristopom vam lahko pomagamo

 • oblikovati celovito politiko sodelovanja z deležniki, ki bo zajela vse interesne skupine, načrtovala pristop in se dogovorila o strategijah.
 • opredeliti in se osredotočiti na bistvene teme, ki imajo največji vpliv na vaše poslovanje in so najpomembnejše za deležnike, saj se nanašajo na gospodarska, okoljska in družbena tveganja, ki bi lahko vplivala na vaš poslovni ugled in vašo sposobnost ustvarjanja vrednosti
 • vzpostaviti sisteme za merjenje ključnih kazalnikov uspešnosti
 • izračunati svoj ogljični odtis in opredeliti možnosti za zmanjšanje ter izravnavo svojega vpliva

Naše storitve

 • Razvoj ESG strategije in trajnostnega razvoja ter skrbnega pregleda
 • Vzpostavitev protikorupcijskih programov
 • Storitve korporativnega upravljanja
 • Skladnost z uredbo GDPR ter zasebnost in varstvo podatkov
 • Ocena ogljičnega odtisa in energetske učinkovitosti
 • Strategija na področju varstva človekovih pravic
 • Pregled družbene odgovornosti podjetij v dobavni verigi in strategija trajnostne nabave