O družbi Mazars na kratko

Mazars je mednarodna revizijska, davčna in svetovalna družba, ki je zavezana svojim strankam pomagati pri samozavestni gradnji in razvoju njihovih podjetij.

Dolgo pot smo prehodili, odkar je Robert Mazars leta 1945 v Rouenu v Franciji ustanovil svoje računovodsko podjetje. Mazars se je iz skromnega podjetja razvil v mednarodno skupino, ki jo sestavlja več kot 50.000 strokovnjakov iz več kot 100 držav, od tega je 17.000 strokovnjakov v partnerstvo vključenih prek združenja Mazars North America Alliance.

Revizija že več kot 70 let predstavlja jedro naših strokovnih znanj. Uravnotežen portfelj svetovanj s finančnega področja, davkov, pravnih storitev in drugih oblik dajanja zagotovil zagotavlja podporo nenehno razvijajočim se potrebam naših strank.

Prisotnost na mednarodnem trgu nam omogoča, da smo na voljo globalnim in lokalnim strankam po vsem svetu, hkrati pa ohranjamo prilagodljiv in oseben pristop. Kjer koli že smo, skupaj sodelujemo kot ena povezana mednarodna ekipa. To nam omogoča, da posamezni stranki, ne glede na njeno lokacijo, ponudimo visoko kakovostne storitve po meri, ki temeljijo na našem lokalnem znanju, kulturni osveščenosti in globalni perspektivi.

Naš poslovni model je demokratičen in pregleden, tako navznoter kot navzven. Mazars deluje pod vodstvom izvršnega odbora s štiriletnim mandatom. Podpira ga svetovalni odbor, ki med drugim skrbi za upoštevanje visokih etičnih standardov.

Menimo, da mora odgovorno podjetje ustvarjati skupno dodano vrednost v dobro družbe kot celote. To želimo doseči z ohranjanjem svoje neodvisnosti, skrbjo za prihodnost naše stroke in z uravnoteženjem trajnostnega razvoja ter ustvarjanja dobička v prizadevanju, da bi prihodnjim generacijam zapustili pravičen in uspešen svet.

Dokumenti

Corporate story 2023
Mazars at a glance 2023