Finančna revizija

Izboljšanje nadzora nad upravljanjem in krepitev odnosov z deležniki

V Mazarsu verjamemo, da je revizija ključnega pomena za gospodarske temelje poštenega in uspešnega sveta. Revizija je bila in ostaja naša osrednja dejavnost. Delujemo v javnem interesu in skrbno pomagamo graditi trajnostna podjetja v korist celotne družbe.

Naš pristop 

Sodelujemo s številnimi strankami, od zasebnih podjetij do velikih korporacij v Sloveniji in na svetu.

S specializiranimi ekipami, ki se ukvarjajo s ključnimi trgi in pokrivajo vse industrijske sektorje, lahko zagotovimo strokovno znanje, ki ga potrebujete. Sodelovanje z Mazarsom pomeni, da boste imeli na razpolago integrirano, po potrebi mednarodno ekipo z eno samo kontaktno točko.

Kakovostna revizija pomeni zagotavljanje jasnega vpogleda, krepitev preglednosti in konstruktivnega izziva, kar povečuje zaupanje v poročanje organizacij svojim interesnim skupinam. Vendar se pri tem ne konča: zanesljiva in neodvisna revizija prispeva k oblikovanju zaupanja vrednega okvira nadzora in upravljanja, ki organizacijam, ki jih revidiramo, pomaga zagotoviti stabilnost v prihodnosti.

Verjamemo, da so pri reviziji pomembni predvsem ljudje. Osredotočamo se na vzpostavljanje pozitivnih in učinkovitih odnosov, ki krepijo zaupanje in prinašajo dokazljivo vrednost. Vsaka Mazarsova revizija je edinstvena. Posvetimo se razumevanju poslovnega modela, kulture in ekosistema revidiranega podjetja, upoštevamo potrebe njegovih interesnih skupin in prilagodimo revizijsko strategijo specifičnim ugotovljenim tveganjem.

Od prevzema posla in nato med celotnim revizijskim postopkom smo v stalnem dialogu z vsemi ustreznimi akterji z jasno, pragmatično in pravočasno komunikacijo. Pohvalimo se s svojo doslednostjo, neodvisnim načinom presoje, vztrajnostjo in zanesljivostjo. Ob podpori sodobne tehnologije in globalne metodologije ter postopkov ponujamo zanesljive, objektivne in pronicljive presoje in mnenja. 

Mazars nenehno razvija svojo revizijsko ponudbo z vlaganjem v ljudi, procese, usposabljanje in tehnologijo. V Atlasu, naši globalni revizijski platformi, smo razvili nabor orodij, ki omogočajo izvajanje doslednih in učinkovitih kakovostnih revizij, ki prinašajo vrednost. Naš globalni revizijski razvojni program "Reinventing Audit" nam omogoča, da se odzovemo na potrebe in interese naših strank, ki jih ugotavljamo z rednimi raziskavami strank. 

S tem edinstvenim, na ljudi osredotočenim pristopom, orodji in programom zagotavljamo izboljšano revizijsko izkušnjo. Takšno, ki presega zgolj skladnost in prispeva k razvoju trajnostnih podjetij, gospodarstev in družb. 

Naša orodja in rešitve 

Našim revizorjem omogočimo izboljšano znanje, procese in orodja, da lahko na trgu dosežejo in zagotovijo večjo doslednost, učinkovitost in vrednost.

Ključne revizijske storitve Mazarsa v Sloveniji so:

  • revizija računovodskih izkazov
  • preiskava računovodskih izkazov (review)
  • dogovorjeni postopki
  • revizije statusnih preoblikovanj
  • revizija poročanja obvladujočemu lastniku
  • revizija primernosti delovanje notranjih kontrol
  • MSRP svetovanje

Atlas, naša lastna globalna revizijska platforma, je bila zasnovana tako, da ustreza potrebam Mazarsovega integriranega partnerstva in naše mednarodne baze strank. Podpira izmenjavo znanja in najboljših praks ter omogoča izvedbo celovitih, povezanih revizij z večsmerno interakcijo med ekipami, kar olajša delo ekip različnih znanj in veščin ter različnih pristojnosti. 

Podatkovno analitiko uporabljamo na različnih revizijskih področjih, kot so testiranja vnosov, pripoznavanje prihodkov in naložbe. Tako bolje razumemo vaše poslovanje, ocenimo vaša tveganja in zagotovimo učinkovitost, ki našim ekipam omogoča osredotočenje na vprašanja, ki so zares pomembna.

Naši varovani spletni portali za stranke spodbujajo dvosmerno komunikacijo med revizijskim postopkom, kot so poročila o napredku in ugotovitve o kontrolah.

Naši zaposleni

Smo povezana, prilagodljiva, integrirana in sodelujoča ekipa v različnih sektorjih, storitvah in na različnih geografskih območjih. To pomeni, da združujemo specializirano lokalno znanje z mednarodno perspektivo, ki je posledica tega, da smo eno samo podjetje na globalni ravni. Združujemo prave ljudi s pravim strokovnim znanjem ob pravem času, in tako zagotavljamo nemoteno izvedbo vaše revizije. 

Pošljite povpraševanje