Implementacija in preoblikovanje

Rešitve za vključitev trajnosti v strateške poslovne načrte

Eden največjih izzivov, s katerimi se danes soočajo številna podjetja, je vključevanje trajnostnosti v vse svoje dejavnosti. Če želite biti resnično trajnostni, morate preseči okoljske dejavnike ali zmanjšati tveganja. Naši strokovnjaki za trajnostni razvoj vam lahko pomagajo pri izvajanju načrta, ki izboljšuje splošno poslovno uspešnost in ustvarja vrednost.

V današnjem poslovnem okolju so tveganja, povezana z neizvajanjem resnično trajnostne poslovne strategije, večja kot kdaj koli prej. Če podjetja trajnostni razvoj vključijo v svoje kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne načrte, s tem ne le zmanjšajo tveganja, temveč se postavijo v položaj, v katerem lahko poiščejo nove priložnosti za ustvarjanje vrednosti. Pri tem pa se lahko pojavijo izzivi, ki upravnim odborom, ključnim deležnikom in skrbnikom otežujejo sprejetje potrebnih ukrepov za vključitev trajnostnega razvoja v jedro vaše organizacije.

Pri Mazarsu imamo ekipo strokovnjakov, ki vam lahko pomagajo pri preobrazbi v podjetje, ki je osredotočeno na trajnostnost in načela ESG. Naša ekipa bo razvila razumevanje vašega trenutnega položaja na področju trajnostnega razvoja in zagotovila mnenje o tem, kako lahko ta izboljša dolgoročno sposobnost preživetja vaše organizacije.

Naša pozornost je usmerjena v zagotavljanje storitev, ki jih potrebujete za vključitev trajnostnosti v širšo poslovno strategijo, vključno z upravljanjem sprememb v organizaciji, sodelovanjem z interesnimi skupinami in razvojem nove korporativne kulture. Z visoko usposobljeno ekipo, ki ponuja mednarodno perspektivo in poglobljeno znanje o trajnostnih vprašanjih, vam lahko ponudimo vpogled in smernice, ki jih potrebujete.

 

Kako vam lahko pomaga naša ekipa za trajnostni razvoj

  • Izvedba ocene vaše korporativne kulture z našim edinstvenim orodjem kulturnega kompasa
  • Ocena, kako lahko vaša strategija sodelovanja z deležniki postane bolj smiselna za vse strani
  • Pomoč pri internem in eksternem komuniciranju o trajnostnem razvoju
  • Izvedba pregledov učinkovitosti upravnega odbora
  • Pregled zasnove in izvajanja protikorupcijskega programa