Zveza Forum of Firms

Mazars je član zveze mednarodnih mrež računovodskih podjetij Forum of Firms. Namen zveze je spodbujanje visokokakovostnih standardov finančnih in revizijskih praks po vsem svetu.
Forum of Firms

 

Člani zveze so zavezani k uporabi metodologije, ki temeljijo na mednarodnih revizijskih standardih in so v skladu z etičnim kodeksom IFAC in nacionalnimi etičnimi kodeksi. Obenem morajo vzdrževati ustrezne standarde nadzora kakovosti v skladu z mednarodnimi standardi za nadzor kakovosti in ustreznimi nacionalnimi standardi.

Člani so tudi potrdili, da v obsegu, ki ni prepovedan z nacionalnimi predpisi, izvajajo redne globalno usklajene notranje preglede zagotavljanja kakovosti.

 

Več informacij o zvezi Forum of Firms na spletni strani IFAC:

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/