Raziskava: Prihodnost revizije (The Future of Audit) - miti, resnice in pogled naprej

12/02/2021
Revizijska stroka je pred trenutkom odločitve: pričakovanja globalnega trga se spreminjajo, uporaba sodobne tehnologije pri izvedbi revizijskih postopkov postaja ključnega pomena in zagotavlja večjo kakovost opravljenega dela revizorjev. Argumenti za tehnološki razvoj revizije so vse glasnejši. Vrsta razkritih nečednosti velikih korporacij sproža vprašanja o kakovosti revizijskih storitev, ki jih deležniki pričakujejo.

Na pobudo Mazarsa je neodvisna institucija opravila raziskavo pogleda in pričakovanj globalnega trga v zvezi s  prihodnjim razvojem revizijske stroke. Zainteresirano javnost poziva k proučitvi potrebnih sprememb za njen prihodnji razvoj.

Raziskava razkriva pričakovanja glede razvoja revizije in jasnejših smernic povezanih z obsegom revizijskih postopkov, uporabljeno metodologijo in orodji za izvedbo revizije. Na podlagi odziva 501 odločevalcev iz 12 držav osvetljuje, kaj pričakujejo od revizije. Izpostavljenih je šest ključnih ugotovitev:

 • Razumevanje poslanstva revizorjev;
 • Prepoznanje dodane vrednosti izvedenih revizijskih storitev za naročnika;
 • Vzpostavitev zavedanja doprinosa uporabe sodobne tehnologije pri izvedbi revizijskih postopkov;
 • Identifikacija ključnih znanj revizorjev;
 • Proučiti možnost razširitve revizijskih storitev s finančnega tudi na druga področja;
 • Stališča zainteresirane javnosti do rotacije revizijskih podjetij, ključnih revizijskih partnerjev in revizijske reforme.

Izsledki raziskave ponujajo razumevanje štirih tržnih „mitov“, ki odražajo pričakovanja trga glede postopka izvedbe revizije, področij, ki bi jim bilo potrebno nameniti posebno pozornost in uvedbe skupnih revizij (joint audits). 

Razbijanje štirih tržnih mitov o reviziji:

 • Primarni cilj revizije je odkrivanje prevar;
 • Uporaba robotov v prihodnjih revizijah;
 • Tradicionalna naravnanost revizorjev pri razumevanju financ;
 • Trg ne želi skupnih revizij (joint audit).

> Prenesite si celotno raziskavo ‘The future of audit: market view – myths, realities and ways forward’ spodaj

Poročilo o raziskavi poleg razblinjanja navedenih štirih mitov o reviziji naslavlja tudi pomembna vprašanja odločevalcem, ki soustvarjajo razvoj revizijske stroke predvsem glede področij možne širitve revizijskih storitev in spodbujanja ključnih znanj revizorjev. Izsledki raziskave so v  poročilu razčlenjeni glede na regijo, vrsto organizacije in profil delovnega mesta.

Izboljšanje kakovosti revizije

Revizija je in je vedno bila v središču tega, kar počnemo. Zato smo predani iskanju načinov za krepitev ugleda in sodelovanju z drugimi deležniki pri razvoju naše stroke.

Prenesite si poročilo in preverite, kakšen je pogled trga na:

 • Prihodnost revizije;
 • 'Joint audit';
 • Širitev nabora revizijskih storitev na nefinančno področje;
 • Ključna znanja dobrega revizorja;
 • Uporabo tehnologij prihodnosti pri izvedbi revizije, ki dopolnjujejo revizirjeve sposobnosti, vendar jih ne nadomeščajo;
 • In še mnogo več.

Dokument

The future of audit: market view