Finančno svetovanje

Vključuje široko paleto storitev, v okviru katerih lahko s tesnim sodelovanjem s stranko poslovne procese prilagodite zakonskim predpisom.

Finančni skrbni pregled

Skrbni pregled pomaga stranki razumeti poslovanje ciljne družbe, saj sami računovodski izkazi pogosto ne zadostujejo za podroben vpogled v poslovanje, ker ne prikazujejo potencialnih obveznosti podjetja.

Storitve skrbnega pregleda obsegajo:

 • Analiza dobičkonosnosti - bruto marža
 • Analiza obratnega kapitala, prilagojena po EBITDA / EBIT - zahtevana raven in potencialne pomanjkljivosti
 • Analiza neto dolga
 • Potencialna davčna tveganja

Vrednotenje podjetij

Vrednotenje podjetij ali vrednotenje sredstev se lahko izvede iz naslednjih razlogov: 

 • Prodaja podjetja ali dela premoženja podjetja
 • Preizkus oslabitve dobrega imena
 • Iztisnitev manjšinskih lastnikov
 • Vrednotenje premoženja za namen hipotekarnega zavarovanja
 • Povečanje kapitala družbe
 • Uvrstitev družbe v borzno kotacijo

Metode ocenjevanja:

 • Metoda diskontiranega denarnega toka
 • Metoda množenja (relativna)
 • Metoda čistih sredstev (statična)

Združitve in statusna preoblikovanja družb

V procesu prodaje podjetja je povečanje vrednosti za delničarje verjetnejše, če proces prodaje vodijo strokovnjaki. Gre za kompleksen proces, ki ni predmet običajnih dejavnosti prodajalca (ali kupca).

Proces vključuje naslednje storitve:

 • Vrednotenje podjetja
 • Priprava podlag za transakcijo
 • Komuniciranje s potencialnimi vlagatelji
 • Pripravo na proces skrbnega pregleda
 • Zavezujoče ponudbe in pogajanja
 • Zaključek transakcije