COVID-19: Pregled ukrepov po ZIUPPP in ZIUZEOP in najpogostejša vprašanja

V priponki na koncu članka smo pripravili pregled ukrepov po ZIUPPP in ZIUZEOP ter najpogostejših vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z novimi ukrepi in zakoni.

V priponki boste tako našli naslednje vsebine in pojasnila:

 • Časovni pregled ukrepov za samozaposlene in delavce po ZIUPPP in ZIUZEOP 
 • Koliko prihrani delodajalec, če ne plača PIZ in izplača krizni dodatek?
 • Oprostitev plačila PIZ in izplačilo kriznega dodatka po ZIUZEOP
  • prispevki PIZ za delavce, ki delajo
  • krizni dodatek
 • Bolniško nadomestilo v breme ZZZS po ZIUZEOP
 • Čakanje na delo in odsotnost zaradi višje sile po ZIUZEOP (dopolnjeno 12. 4.)
  • Kaj zakon šteje za višjo silo?
  • Kateri delodajalci bodo lahko uveljavljali celotno povračilo nadomestila plače od 13. 3. - 31. 5.?
  • Kdaj delodajalec delnega povračila nadomestila plače ne more uveljavljati?
  • Kako delodajalec delavca napoti na čakanje na delo?
  • Kako delodajalec delavcu odobri odsotnost zaradi višje sile?
  • Kakšne roke in postopek mora delodajalec spoštovati, da bo upravičen do povračila nadomestila plače?
  • Kakšna bo višina nadomestila plače za delavca in koliko in kdaj bo delodajalec dobil povrnjeno od države?
  • So za delodajalca kakšne omejitve?
  • Sankcije za delodajalca
 • Vlogo na ZRSZ za povračilo nadomestila plače lahko oddate od 11. 4. dalje (dopolnjeno 11. 4.)
 • Primerjava čakanja na delo in odsotnosti zaradi višje sile po ZIUPPP in ZIUZEOP
 • Od 14. 4. na eDavkih dostopna izjava za temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov. Katerim samozaposlenim pripada?

Najpogostejša vprašanja

 • Kako je z oprostitvijo plačila prispevkov za delavce, ki delajo, ter za katero obdobje je potrebno izplačati krizni dodatek?
 • Ali se delodajalec lahko odloči, da ne bo uveljavljal oprostitve plačila prispevkov za zaposlene, ki delajo ter ali so dolžni vsi delodajalci v zasebnem sektorju izplačati krizni dodatek?
 • Ali krizni dodatek pripada tudi tistim, ki delajo od doma?

Dokument

Pregled ukrepov ZIUPPP in ZIUZEOP - Mazars
Pregled ukrepov ZIUPPP in ZIUZEOP - Mazars