Naložbe v CEE: poročilo o M&A transakcijah 2020/2021

Kljub izzivom, ki jih je povzročila pandemija Covid-19, je bila aktivnost M&A transakcij v Srednji in Vzhodni Evropi (CEE) tudi v letu 2020 intenzivna.

Zahvaljujoč močnim temeljem je regija Srednje in Vzhodne Evrope (CEE regija) še naprej privabljala mednarodne naložbe, kar je precej uspešneje v primerjavi z drugimi trgi v razvoju. To poročilo ponuja pregled M&A aktivnosti v CEE regiji v celotnem letu 2020 in obenem obeta nove priložnosti ter izzive v prihodnjih mesecih.

Ključne ugotovitve

  • Tržna uspešnost M&A transakcij v CEE regiji je bila v letu 2020 dobra. Četudi se je obseg zmanjšal za 16% na skupno 648 transakcij (768 leta 2019), se je celotna vrednost opravljenih poslov povečala za 11% na 49,2 milijarde EUR.
  • Štiri države CEE regije z najvišjimi vrednostmi M&A transakcij so ostale enake kot leta 2019 - Rusija, Poljska, Češka in Avstrija, posli združitev in prevzemov pa so potekali tudi na Madžarskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Bolgariji, Ukrajini in jadranski regiji.
  • Zasebni kapital je v letu 2020 ostal izjemno aktiven - skupni razkriti obseg odkupov se je z 68 transakcijami povečal za 40% na 3,9 milijarde EUR v primerjavi z 71 transakcijami v letu 2019. Še boljši so bili razultati na področju izstopov zasebnega kapitala, kjer je skupna razkrita vrednost dosegla 8,1 milijarde EUR, kar je 11% več kot leta 2019, čeprav se je količina zmanjšala za 10% na 55 poslov.
  • Kombinacija konkurenčnih prednosti, ki dela CEE regijo privlačno za vlagatelje: višja stopnja politične, gospodarske in sodne varnosti kot pri številnih drugih nastajajočih trgih, bližnji dostop do velikega EU trga, zadovoljiva donosnost naložb, usposobljena večjezična delovna sila in rastoči srednji razred.
  • Največ dohodnih poslov v regiji CEE (skupno 57 v primerjavi z 51 letom prej) je bilo v tehnološkem sektorju. Kar zadeva skupno vrednost poslov, ki prihajajo v Srednjo in Vzhodno Evropo, prednjačita sektorja energija in gospodarske javne službe - skupna vrednost poslov je znašala 9,1 milijarde EUR, kar pomeni 20-odstotna rast.

Kako naprej?

Obeti za prihodnje mesece so razmeroma pozitivni. Na podlagi uvajanja cepiv in nadaljnjo vladno podporo gospodarstvom se v 2021 pričakuje postopen povratek v stanje izpred pandemije. V Srednji in Vzhodni Evropi bo mogoče izkoristiti obdobje po Covid-19, pri čemer so glavni dejavniki tega trenda industrijsko približevanje, načrtovanje nasledstva, dejavnost skladov zasebnega kapitala in konsolidacija trga v izbranih sektorjih.

Če želite izvedeti več, prenesite brezplačno celotno poročilo spodaj.