Sledimo našim vrednotam

Vrednote, ki so jih zastavili naši ustanovitelji, nas niso nikoli prenehale usmerjati. Predstavljajo bistvo načel, ki se jih držimo vsak dan. Že preko 70 let so ključne za naš razvoj in prepričani smo, da bodo v naslednjih letih in desetletjih še naprej tvorile temelj naše trajnostne rasti. Odražajo našo vztrajnost preseči zgolj skladnost z zakoni in predpisi in predstavljajo temelje etičnega podjetja, kakršno želimo postati in ostati.

Integriteta
Integriteta je temelj naših odnosov v organizaciji in odnosov z našimi strankami ter ostalimi deležniki.

Odgovornost
Odgovorno je trajnostno podjetje. Verjamemo v odgovorno ravnanje, tako v osebnem kot poklicnem življenju. Skrbimo za načine, na katere lahko naše delo vpliva na skupnost in si prizadevamo za spremembe.

Raznolikost in spoštovanje
Naše stranke računajo na našo nadarjenost in strokovnost. Naša moč izhaja iz naših ljudi. Spoštovanje do vsakega posameznika in vsega edinstvenega, kar prispeva k podjetju, je del naše zgodbe. Spoštujemo razlike in raznolikost, saj se zavedamo, da je naša organizacija zaradi novih pogledov bolj poštena in močnejša.

Tehnološka odličnost
Pri vseh naših projektih in nalogah nam je na prvem mestu skrb, da strankam nudimo najboljšo možno storitev. Zato si pri vsem, kar počnemo, nenehno prizadevamo za najvišjo raven tehnološke odličnosti in kakovosti. Z inovacijami in razvojem talentov želimo izpolniti vsa pričakovanja naših deležnikov.

Neodvisnost
Neodvisnost je bila vedno smoter in naravnanost družbe Mazars. Najsi delamo kot revizorji ali svetovalci, naše neodvisno delo je ključnega pomena.

Upravljanje
Od njegove ustanovitve so tri generacije vodij podjetje uspešno prepustile v vodstvo novim, nanje prenesle znanja in izkušnje ter utrle pot za boljšo prihodnost. Stalnost in upravljanje sta ključna elementa našega dolgoročnega razvoja in razvoja naših strank.

Od vrednot do vedênja: naš globalni kodeks ravnanja 

Naš globalni kodeks ravnanja je praktični vodnik za vse sodelavce in sodelavke, ki jim ne glede na starost, položaj ali državo pomaga pri obvladovanju težavnih situacij in sprejemanju pravih odločitev.
Kodeks jasno predstavlja, kdo smo, kaj pričakujemo od svojih zaposlenih ter kako obravnavamo stranke, deležnike in skupnosti na splošno. V zapletenem in hitro razvijajočem se okolju nam služi kot moralni kompas pri vsakodnevnih dejavnostih, saj postavlja mejo med tem, kaj je priporočljivo ali sprejemljivo in kaj lahko ogrozi naš ugled in zaupanje drugih. Vsakršno kršitev jemljemo resno in ustrezno ukrepamo, kadar je to potrebno za spoštovanje našega kodeksa.

Ravnamo dosledno 
Uspeh družbe Mazars temelji na odnosu zaupanja, ki ga imamo z našimi strankami in deležniki. Da lahko to zaupanje ohranjamo in razvijamo, moramo biti vedno iskreni in neposredni.

Smo odgovorni
Sprejemamo odgovornost za naše ravnanje v osebnem in poklicnem življenju. Mar nam je za vpliv, ki ga imamo na skupnosti, v katerih delamo, in prizadevamo si za pozitivne spremembe.

Spoštujemo ljudi
Moč naše organizacije izhaja iz ljudi, ki z nami sodelujejo. Z vsemi ravnamo spoštljivo, zato da jim pokažemo, da jih cenimo zaradi njihove raznolikosti, edinstvenega pogleda in vsega, kar prispevajo.

Zagotavljamo izjemno kakovost
Prizadevamo si, da vedno zagotovimo izjemno delo. Svojim zaposlenim omogočamo inovacije in razvoj, da lahko izpolnjujejo spreminjajoče se potrebe naših strank in deležnikov.

Samostojno razmišljamo
Smo zaupanja vredni svetovalci. Naši nasveti so objektivni in nepristranski. Cenimo svojo neodvisnost. Izogibamo se odnosom, ki bi nas lahko odvrnili od spoštovanja najvišjih strokovnih standardov.

Krojimo prihodnost
Mazars je trajnostno podjetje. Gradimo dolgoročne odnose, spodbujamo podjetništvo in načrtujemo nasledstvo.