Mazars v Sloveniji

MAZARS v Sloveniji naročnikom iz različnih dejavnosti nudi kakovostne storitve na področju revizije, računovodstva, davčnega in finančnega svetovanja. Revizijske storitve s Sloveniji opravlja revizijska družba MAZARS d.o.o., medtem ko svetovalne storitve s področja davkov, finančnega svetovanja in računovodstva v Sloveniji opravlja družba MAZARS Consulting d.o.o.

V naši rastoči ekipi je trenutno 8 izkušenih pooblaščenih revizorjev, preizkušeni davčnik in 13 sodelavcev z večletnimi izkušnjami pri revidiranju računovodskih izkazov, ki si vsakodnevno prizadevajo razširiti svoje znanje z različnih področij. Ker se zavedamo hitrih sprememb v razvoju informacijske tehnologije, smo v ekipo vključili tudi sodelavko, ki pri Slovenskem Inštitutu za revizijo zaključuje študij za pridobitev strokovnega naziva Revizor informacijskih sistemov. Vsi zaposleni v družbi MAZARS d.o.o. so prav tako vključeni v interni sistem izobraževanja.

Naše stranke obsegajo različna poslovna področja, od malih in srednje velikih podjetij do velikih državnih in mednarodnih podjetij.

Mazars v Sloveniji ima poglobljeno znanje in izkušnje na področjih:

 • proizvodnje,
 • trgovine,
 • turizma,
 • založništva,
 • lesne industrije,
 • prehrambene indrustrije,
 • energetike,
 • elektro industrije,
 • gradbeništva,
 • finančnih storitev,
 • komunalnih storitev,
 • javnih gospodarskih zavodov

Naš cilj je vselej biti nad pričakovanji in potrebami naših strank. Zato skrbimo za visoko strokovnost, preglednost, spoštovanje lokalnih predpisov in poslovno odličnost, vse skupaj podprto z razumnim osebnim pristopom. Strokovnost in predanost podjetju sta v veliki meri prispevali k temu, da smo se v samo nekaj letih uspeli uvrstiti med šest največjih revizijskih podjetij v Sloveniji.

Mazars v Sloveniji ima svojo pisarno v Ljubljani. 

MAZARS V SLOVENIJI JE SPECIALIZIRAN ZA OPRAVLJANJE REVIZIJSKIH, RAČUNOVODSKIH, DAVČNIH IN SVETOVALNIH STORITEV.