Revizije statusnih preoblikovanj

Ponudimo vam lahko tudi revizijske storitve pri statusnih preoblikovanjih družb ali samostojnih podjetnikov, ki jih v primeru pripojitev, oddelitev, združitev, izčlenitev, ustanovitev in povečanj kapitala zahteva Zakon o gospodarskih družbah.