Revizija primernosti delovanja notranjih kontrol

Revizija procesa ali ravnanj poslovodstva, ki predstavljajo podlago za spodbujanje etičnega ravnanja zaposlenih in poslovodstva (preprečevanje prevar in koruptivnih ravnanj). Tovrstna revizija pripomore k prepoznanju tistih aktivnosti, ki so lastne oziroma specifične glede na dejavnost, velikosti in kompleksnost podjetja.