Preiskava (review) računovodskih izkazov

Kjer revizija ni zakonsko obvezna, vam lahko ponudimo storitev preiskave računovodskih izkazov in izdamo revizorjevo poročilo z omejenim zagotovilom o morebitnih pomembnih prilagoditvah predloženih računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali drugim sprejetim okvirjem računovodskega poročanja.