Svetovanje pri prehodu na uporabo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Cilj svetovanja pri prehodu na uporabo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) je odgovoriti na številna vprašanja naročnika in presoditi primernost uporabljenih prilagoditev pri prehodu na nov okvir računovodskega poročanja. MSRP predstavljajo kompleksen okvir računovodskega poročanja. Naša naloga je naročniku svetovati pri prvi uporabi MSRP in zagotoviti skladnost z njimi in veljavno lokalno zakonodajo.