Davčno svetovanje

Svetovalne storitve obsegajo širok nabor spodaj opisanih storitev. V tesnem sodelovanju s stranko preverimo vaše poslovne procese v okviru pravne in zakonske skladnosti. Davčno svetovanje vam kot osrednja svetovalna podpora pomaga enostavneje krmariti v okviru številnih lokalnih in mednarodnih davčnih predpisov.

Davčno svetovanje

Za storitev davčnega svetovanja se odločajo davčni zavezanci, ki želijo formalin odgovor glede uporabe davčnih pravil za načrtovanje, prihodnjo ali že opravljeno davčno pomembno transakcijo ali dejavnost. Rezultat davčnega mnenja je razlaga določb davčne zakonodaje in direktiv EU, ki so se uporabljale v podobnih (istih) poslovnih situacijah. Na podlagi pravnega okvira podajamo svoje mnenje glede pravilne davčne obravnave določene poslovne transakcije.

Storitve za napotene (detaširane) delavce

Čeprav se včasih obravnava kot najpreprostejši davek, je dohodnina eden najzahtevnejših davkov, kar še posebej velja v primeru visokih dohodkov ali dohodkov ustvarjenih v tujini. Pri tem vam pomagamo pri pripravi izračuna davka na dohodek, pri rezidentstvu in pri pisanju davčnih ugovorov ali pritožb.

Transferne cene

Cene, plačane v transakcijah med povezanimi strankami, spadajo med pomembna mednarodna davčna vprašanja. Podjetja, ki poslujejo z mednarodnimi in domačimi povezanimi osebami, morajo izdelati poročilo o transfernih cenah v skladu z zahtevami mednarodnih in slovenskih davčnih predpisov, da bi dokazala tržne pogoje, pod katerimi se zaračunavajo storitve med povezanimi osebami. 

Naše storitve zajemajo:

  • analizo skupinske cenovne politike,
  • svetovanje in optimizacijo politike transfernih cen,
  • pripravo dokumentacije.

Davčni skrbni pregled

Razumevanje davčne politike in davčne strukture družbe je ključno za oceno uspešnosti transakcije oziroma prevzema. 

Nekatera ključna področja upoštevanja davčne zakonodaje so: davek od dohodkov pravnih oseb, kapitalski dobički, davčni odtegljaj, DDV, transferne cene.

Vaše ugotovitve bomo preverili in vas opozorili na morebitne nepredvidljive davčne dogodke in tveganja. Identificirali bomo možne davčne prihranke in morebitne priložnosti z vidika davčnega načrtovanja. Davčni pregled se pogosto povezuje s storitvami davčnega načrtovanja.

Davčni pregled

Storitev je namenjena prepoznavanju najpomembnejših davčnih prihrankov in davčnih tveganj v podjetju. Namen davčnega pregleda je priprava na morebitni nadzor davčne uprave. Opozarjamo na ugotovljena davčna tveganja, zakonske določbe, ki izhajajo iz davčnih tveganj in predlagamo, kako zmanjšati ali odpraviti davčno tveganje.

Davčno načrtovanje

Davčno načrtovanje ali davčna optimizacija je iskanje idealne davčne strukture, ki bo zmanjšala davčne izdatke vašega podjetja, še posebej v mednarodnih strukturah, kjer se pogosto pojavljajo naslednja vprašanja:

  • Kakšna je davčna stopnja v vsaki državi?
  • Kakšne so omejitve izplačila dividend in deleža dobička?
  • Ali se za dividende in izplačilo deleža dobička uporablja davčni odtegljaj?
  • Kakšna je ureditev transfernih cen?
  • Ali obstajajo spodbude za naložbe?