COVID-19: Raziskava o obvladovanju tveganj

Družba Mazars je v sodelovanju z družbama Board Agenda in INSEAD opravila raziskavo o tem, kako uprave zagotavljajo pregled in nadzor nad tveganji v svojih podjetjih.

Izvršne in neizvršne direktorje, vključno s predsedniki, glavnimi izvršnimi direktorji in finančnimi direktorji poslovnih skupin, smo povprašali o njihovi pripravljenosti na pandemijo zaradi bolezni COVID-19. Ocenjevali smo tudi, kako se je spremenil njihov odnos do tveganja in njihova stališča glede trenutnega okolja tveganja. Ugotovitve so zelo zgovorne.

Rezultati ankete

Raziskava je pokazala, da je skoraj 60 % podjetij ponovno ovrednotilo svojo strategijo in da je znanje upravnih odborov o ključnih tveganjih, vključno s kibernetsko varnostjo in podnebnimi spremembi, pomanjkljivo. Zaradi pandemije skoraj 60 % podjetij ponovno preučuje svojo poslovno strategijo, medtem ko 43 % višjih vodij podjetij pravi, da bolezen COVID-19 predstavlja veliko grožnjo njihovim organizacijam.

Ugotovitve glede bolezni COVID-19 med drugimi vključujejo naslednje:

  • Delež podjetij, ki imajo odbor za krizno upravljanje, in podjetij, ki ga nimajo, je približno enak. Podjetja, ki nimajo takšnega odbora, pravijo, da je krizno upravljanje bodisi odgovornost celotne uprave, skupine izvršnih vodij, ki je odgovorna za neprekinjenost poslovanja, ali pa posebej vzpostavljene ekipe za ukrepanje v izrednih razmerah.
  • Samo 55 % jih lahko zatrdi, da so bili pripravljeni na pandemijo, vendar jih od tega kar 96 % pravi, da so bili nadzor in procesi med krizo učinkoviti.
  • Osem od desetih je prepričanih, da je bil njihov odziv na krizo jasno opredeljen in nadzorovan ter da so bili z njim vsi zadostno seznanjeni.
  • Približno 43 % jih meni, da je pandemija ključna grožnja njihovi organizaciji.
  • Skoraj šest od desetih jih ponovno preučuje svojo poslovno strategijo glede odzivanja na krizo, podobno število pa jih razvija strategijo poslovanja po pandemiji.

Ugotovitve glede upravljanja tveganj med drugimi vključujejo naslednje:

  • Sedem od desetih jih meni, da je njihov upravni odbor dovolj usposobljen, da se sooči z vsemi tveganji v svojem tržnem sektorju.
  • Skoraj tri četrtine se jih je v zadnjih petih letih soočilo z nepričakovanimi in nepredvidenimi tveganji, skoraj devet od desetih pa jih meni, da je tveganj več kot pred petimi leti.
  • Polovica anketiranih trdi, da so spremenili sestavo članov upravnega odbora, da bodo bolje pripravljeni na izzive obvladovanja tveganj.
  • Samo polovica jih prejme vse informacije, ki so potrebne za preučitev vseh tveganj, s katerimi se srečuje organizacija, pri čemer kot najpomembnejše vire informacij navajajo višje vodstvo in osebno znanje.
  • Na vrhu seznama prioritet upravnih odborov so predpisi, skladnost in finančna tveganja, ki jim sledijo ugled in kibernetska tveganja, na dnu seznama pa so podnebne spremembe.

Kriza je povzročila velike motnje, ključna lekcija pri tem pa je, da se moramo izboljšati na področju predvidevanja morebitnih prihodnjih tveganj in biti pripravljeni na nepričakovano. Samo 55 % je bilo pripravljenih na pandemijo. Upravni odbori morajo zagotoviti učinkovito odkrivanje ključnih tveganj,

Matt Dalton, vodja oddelka za obvladovanje tveganj v družbi Mazars, in Anthony Carey, vodja uprave.

 

Za prenos poročila prosimo izpolnite spodnji obrazec

Kot upravljalec vaše osebne podatke zbira Mazars v Sloveniji v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.
Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna. Če je katerokoli obvezno polje prazno, vaše zahteve ne bo mogoče obdelati.
Vaši osebni podatki se zbirajo za namen obdelave vaše zahteve.
Imate pravico do dostopa, popravljanja in brisanja vaših podatkov ter pravici do ugovora in omejitve obdelave vaših podatkov. Prav tako imate pravico do prenosljivosti podatkov in pravico glede navodil o tem, kaj se zgodi z vašimi podatki po vaši smrti. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu in pravico ne biti predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima za vas potencialne pravne učinke ali na vas na podoben način pomembno vpliva.