Naše storitve

Mazars v Sloveniji naročnikom iz različnih dejavnosti nudi kakovostne storitve na področju revizije, računovodstva, davčnega in finančnega svetovanja. Revizijske storitve v Sloveniji opravlja revizijska družba MAZARS d.o.o., medtem ko svetovalne storitve s področja davkov, finančnega svetovanja in računovodstva v Sloveniji opravlja družba MAZARS Consulting d.o.o.

COVID-19 in vaš posel

Revizija

Audit reform 3 tall
Revizija računovodskih izkazov je neodvisna storitev, ki lastnikom podjetij in zunanjim investitorjem poda razumno zagotovilo, da so predstavljeni računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnični in pošteni. Naše storitve dajanja zagotovila naročnikom omogočajo učinkovite in pregledne prihodnje poslovne odločitve.

Preberite več

Računovodstvo in obračun plač

Naše storitve vključujejo vodenje zakonsko predpisanih računovodskih in poslovnih evidenc v skladu s slovenskimi predpisi ter poslovne zahteve naročnika.

Preberite več

Davčno svetovanje

Svetovalne storitve obsegajo širok nabor spodaj opisanih storitev. V tesnem sodelovanju s stranko preverimo vaše poslovne procese v okviru pravne in zakonske skladnosti. Davčno svetovanje vam kot osrednja svetovalna podpora pomaga enostavneje krmariti v okviru številnih lokalnih in mednarodnih davčnih predpisov.

Preberite več