Naše storitve

Mazars v Sloveniji naročnikom iz različnih dejavnosti nudi kakovostne storitve na področju revizije, računovodstva, davčnega in finančnega svetovanja. Revizijske storitve v Sloveniji opravlja revizijska družba MAZARS d.o.o., medtem ko svetovalne storitve s področja davkov, finančnega svetovanja in računovodstva v Sloveniji opravlja družba MAZARS Consulting d.o.o.